NMF Erfgoedadvies biedt verscheidene producten aan in de categorieën advisering, inhoudelijke ondersteuning en publieksbereik. Maar wat moet u zich hierbij voorstellen? Op deze pagina vindt u een overzicht met voorbeelden van projecten die NMF de afgelopen jaren in Noord-Holland voor diverse opdrachtgevers uitvoerde.

 • NMF Erfgoedadvies inventariseert ‘zachte’ resten uit de tweede wereldoorlog in de duinen bij Bloemendaal.

  Binnen de gemeente Bloemendaal ligt een groot duingebied, beheerd door Natuurmonumenten. Onderdeel van het natuurbeheer is het laten verstuiven van grote delen van het duingebied. Door het afplaggen van de bovenlaag hebben de wind en de elementen weer vat op het zand, en zo ontstaan grote gebieden met ‘nieuwe’ natuur. Dezelfde duinen zijn echter ook in de Tweede Wereldoorlog gebruikt als natuurlijke verdedigingszone. Hierbij is deze natuurlijke kustverdediging nog eens versterkt met een reeks van versterkingen langs de Noordzeekust: de Atlantikwall.

 • NMF Erfgoedadvies stelde voor de gemeente Katwijk de onderzoekagenda op voor de locatie van het Voormalige vliegveld Valkenburg.

  In een archeologische onderzoeksagenda staan de inhoudelijke thema’s genoemd die belangrijk zijn voor een gebied én de onderzoeksvragen die daarbij horen. Met een onderzoeksagenda kan de gemeente goed gefundeerde keuzes te maken over de uitvoering van archeologische onderzoeken. Het doel is om de wetenschappelijke kwaliteit en mate van kenniswinst uit de onderzoeken te optimaliseren. De agenda vormt ook een kader om de resultaten van de onderzoeken met het publiek te delen. Aan de hand van de onderzoeksagenda kan de gemeente ook bepalen welke vindplaatsen in de bodem behouden moeten blijven voor toekomstig onderzoek.

 • NMF Erfgoedadvies werkt aan een onderzoeksagenda voor de gemeente Heiloo.

  De gemeente Heiloo is al jaren actief met haar erfgoedbeleid bezig. De archeologische onderzoeken die binnen de gemeente zijn uitgevoerd, hebben veel kenniswinst opgeleverd. Deze informatie staat nu echter verspreid over allerlei opgravingsrapporten. Daarom wil gemeente Heiloo een onderzoeksagenda, waarin een overzicht gegeven wordt van de huidige kennis, de kennislacunes en welke vragen er dus juist nog te stellen zijn bij toekomstig onderzoek.

 • NMF Erfgoedadvies publiceerde artikelen over de archeologie van Veenhuizen.

  De gemeente Dijk en Waard heeft NMF Erfgoedadvies gevraagd om twee artikelen te schrijven over enkele archeologische onderzoeken die in Veenhuizen zijn uitgevoerd. In deze plaats worden regelmatig kleinschalige archeologische onderzoeken uitgevoerd in het kader van nieuwbouw, nieuwe leidingen of aanpassingen aan wegen. Voor zowel de bewoners als de onderzoekers is het lastig om overzicht te krijgen over wat de onderzoeken hadden opgeleverd. De gemeente vond het belangrijk om de resultaten van de onderzoeken in een groter kader te plaatsen en aan het publiek te presenteren.

 • Belangstelling voor het archeologisch onderzoek op het Hoogoventerrein
  NMF Erfgoedadvies werkt mee aan een integraal rapport over de opgravingen op het hoogoventerrein.

  Een archeologisch onderzoek wordt afgesloten met een rapport waarin de bevindingen staan beschreven. Dit klinkt logisch, maar was in de 20e eeuw niet de standaard. Lang niet alle opgravingen zijn toen uitgewerkt tot rapport. Soms werden er losse artikelen geschreven, of bepaalde vondsten onderzocht, maar ontbreekt een totaalbeeld.

 • NMF Erfgoedadvies heeft voor de gemeente Gooise Meren een verwachtingen- en beleidskaart archeologie gemaakt.
  NMF Erfgoedadvies heeft voor de gemeente Gooise Meren een verwachtingen- en beleidskaart archeologie gemaakt.

  Gooise Meren is als gemeente ontstaan door de fusie van Muiden, Naarden en Bussum, drie gemeentes die elk hun eigen beleid hadden. De fusie was aanleiding om het gehele gebied van de nieuwe gemeente in kaart te brengen en nog eens kritisch naar het beleid te kijken.