Synthetiserend onderzoek is allereerst van belang voor gemeenten die archeologische kennis willen gebruiken om hun beleid te onderbouwen. Met synthetiserend onderzoek worden de resultaten van het onderzoek in het kader van bouwplannen bij elkaar genomen en in een breder kader geplaatst. Daardoor krijgen we zicht op de archeologische rijkdom van een gemeente.

Met kennis uit synthetiserend onderzoek kun je:

  • De regels onderbouwen voor het doen van onderzoek bij vergunningverlening en waar nodig aanpassen
  • Archeologie verbinden aan ruimtelijke kwaliteit en bijvoorbeeld toerisme
  • De onderzoeksvragen bij een opgraving precies laten passen bij de kennishiaten die er nog zijn
  • Meer draagvlak genereren voor erfgoed

Synthetiserend onderzoek kan gericht zijn op het grondgebied van de gemeente of op een bepaalde periode of een thema. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan verdwenen buitenplaatsen of militair erfgoed.