U moet bij ruimtelijke plannen rekening houden met archeologische waarden. Met een waardenkaart is vlakdekkend verbeeld waar bekende waarden voorkomen en waar er een hoge of lage trefkans is op archeologische vindplaatsen. Zo kunt u in een vroeg stadium van planvorming archeologie al meewegen.

In een waardenkaart kunnen meerdere cultuurhistorische waarden worden verenigd. Er kan gebouwd erfgoed en landschap aan worden toegevoegd zodat in een beeld duidelijk is wat de cultuurhistorische identiteit is van een gebied.

De waardenkaart kan worden opgezet als een interactieve informatiekaart waarbij de gebruiker op ontdekkingstocht kan gaan naar aanvullende informatie, afbeeldingen, (regelgeving) etc.