Digitaal erfgoed

Het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) realiseerde in 2019 en 2020 een landelijk netwerk van ondersteuning voor vrijwilligers en betaalde krachten in het erfgoedveld. In Noord-Holland is de Stichting NMF uitvoerend partner van het netwerk. Centraal in het netwerk staat in iedere provincie de Digitaal Erfgoedcoach. Zij helpt de mensen in het veld met adviezen en praktische tips bij het werken volgens de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed.

Advies
De digitaal erfgoedcoach ondersteunt medewerkers van kleine en middelgrote erfgoedinstellingen. Of je nu werkt bij een archief, gemeente, historische kring, bibliotheek, museum, in de media of de wetenschap: de coach staat voor je klaar, kosteloos met advies op maat. Speciaal staan de behoeften van kleinere erfgoedinstellingen centraal.

NMF en Digitaal Erfgoed
NMF onderschrijft en steunt de missie en visie van het Netwerk Digitaal Erfgoed om erfgoedinstellingen te ondersteunen bij het verbeteren van de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van hun (digitaal) erfgoed. Sinds 2021 werken we hierin samen met het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland.

Het belangrijkste doel van de digitaal-erfgoedcoach is het uitdragen van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Daarin wordt sterk ingezet op het zichtbaar, bruikbaar en houdbaar maken van digitale collecties.

Meer weten?

Stel een vraag of bel direct.

Stuur een vraag

0251-674666