Welkom bij NMF Erfgoedadvies

De adviseurs van NMF Erfgoedadvies ontwikkelen en realiseren uiteenlopende projecten op het gebied van archeologie, archeologie en omgeving en erfgoed & publiek.

NMF Erfgoedadvies is expert op het gebied van Noord-Hollands erfgoed. Of het nu gaat om archeologie, de Omgevingswet, militair landschap, culturele planologie of publieksprojecten. Wij hebben een groot netwerk in deze sectoren, zowel inhoudelijk als bestuurlijk. Als kenniscentrum ondersteunen wij gemeenten en erfgoedorganisaties bij het uitvoeren van hun wettelijke taken en vervullen wij een makelaarsfunctie in het verbinden van diverse partijen.

Onze diensten

Archeologie

& Gemeenten

De gemeenten zijn aan zet als het gaat om visies, omgevingsplannen of vergunningen. NMF helpt bij de wettelijke taken op het gebied van archeologie.

Archeologie

& Omgeving

Hedendaagse ruimtelijke ordening vraagt dat u alle belangen integraal afweegt. Een tijdig opgestelde en breed gedragen richtlijn maakt de keuze makkelijker. Wij stellen op maat gemaakte instrumenten op, toegespitst op uw beleid.

Publieksbereik

& Digitaal Erfgoed

Beter publieksbereik draagt bij aan het verbreden van draagvlak voor lokale projecten en gemeenschapsgevoel. Wij adviseren of ondersteunen u bij het betrekken van de gemeenschap en het aantrekken van toerisme. Digitalisering kan hier een grote rol in spelen. Wij adviseren u bij het digitaliseringsproces en de toepassing van uw gedigitaliseerde collecties.

Voorbeeldprojecten

& Producten

NMF Erfgoedadvies verzorgt een breed scala aan projecten en producten. Ontdek wat wij doen.

Meer weten?

Stel een vraag of bel direct.

Stuur een vraag