NMF Erfgoedadvies is een onafhankelijke organisatie met specialisten op het gebied van archeologisch erfgoed.

Of het nu gaat om archeologie, de omgevingswet, culturele planologie of publieksprojecten. Wij hebben een groot netwerk in deze sectoren, zowel inhoudelijk als bestuurlijk. Als kenniscentrum ondersteunen wij gemeenten en erfgoedorganisaties bij het uitvoeren van hun wettelijke taken en vervullen wij een makelaarsfunctie in het verbinden van diverse partijen. Maar wij ontwikkelen ook activiteiten en projecten voor de verbinding van het erfgoed met bewoners en de ontsluiting voor bezoekers.

NMF Erfgoedadvies heeft de benodigde kennis en ervaring die in het kader van de komende ontwikkelingen wordt vereist grotendeels al in huis. Onze diensten en producten kunnen worden onderverdeeld in een drietal kennisdomeinen

  • Ondersteuning & Advies: Regionale advisering en uitvoering van wettelijke en beleidstaken in de archeologische monumentenzorg;

  • Kennis & Onderzoek: Inzet van kennis en onderzoek voor regionale en overkoepelende projecten;

  • Voorlichting & Publieksbereik: Ondersteuning bij het opzetten va publieksgerichte projecten en het creëren van een breder draagvlak voor erfgoed door voorlichting en participatie. Voor specifieke kennis over erfgoedonderwerpen die wij niet direct in huis hebben kan een partnerorganisatie bij het project worden betrokken, of  spreken wij ons netwerk van adviseurs aan.

Naast onze ondersteuning van gemeenten en erfgoedinstellingen bij de wettelijke erfgoedtaken, zien wij een grote meerwaarde in onze capaciteit als ontwikkelaar, zowel zelfstandig als in samenwerking met u of met andere organisaties. Het stimuleren van publieksparticipatie vinden wij zeer belangrijk. Wij bedenken innovatieve kleinere en grotere publieksprojecten waarbij het publiek een actieve rol toebedeeld krijgt, en daarmee het draagvlak voor beheer en behoud van erfgoed te vergroten.  Als ervaren speler in het veld van erfgoed voeren we projecten uit op elke schaal: van concept tot oplevering, van verklarende tekst tot krantenartikel, van verhalenfestival tot beleidsnota. Dit doen we met lef en inspiratie, met ervaring en verstand van zaken, en bovendien: met een scherp oog voor resultaat.