Advisering

Stikstofproblematiek, PFAS, de financiële gevolgen van de coronacrisis, de bouwopgave, duurzaamheidsvraagstukken, energietransitie, klimaatverandering, en verhoging van de zeespiegel: het zijn zomaar wat opgaven die nu spelen. Tegelijkertijd vindt er een overgang plaats naar een nieuwe manier van werken in het ruimtelijke domein. Hedendaagse ruimtelijke ordening vraagt dat u alle belangen integraal afweegt. Een tijdig opgesteld en breed gedragen leidraad vergemakkelijkt het maken en onderbouwen van keuzes. Om in deze tijd goede afwegingen te maken over erfgoed en een meerwaarde te creëren met de waarden die er al zijn, kunnen wij diverse instrumenten leveren.

 • Archeologische richtlijnen en leidraden

 • Onderzoeksagenda archeologie

 • Beleidsnota

 • Waardenkaarten

Vanuit onze ervaring en kennis over de Archeologische Monumentenzorg in relatie tot overheidsprocedures en ruimtelijke ordening kunnen wij binnen het verbindings- en afstemmingsproces strategisch en pro-actief (anticiperend) adviseren.

Producten onder Advisering

 • Beleidsnota’s

  De archeologische beleidsnota is het uitgangspunt voor de omgang met erfgoed in de gemeente. Daarin staat hoe een gemeente erfgoed beschermt en benut.

 • Synthetiserend onderzoek

  Is er veel onderzoek gedaan in de gemeente maar lijkt de kenniswinst klein? Wij kunnen voor u de resultaten in een groter verband plaatsen zodat er toegevoegde waarde ontstaat voor het gemeentelijk beleid (en/of de wetenschap).

 • Richtlijnen en leidraden

  Is een bouwplan archeologievriendelijk? Levert een opgraving toegevoegde waarde? Archeologie is altijd maatwerk, maar wij kunnen voor u een afwegingskader opstellen om u te helpen bij het nemen en onderbouwen van beslissingen.

Meer weten?

Stel een vraag of bel direct.