Advisering

Bij een omgevingvergunning is archeologie een van de vele aspecten waar u rekening mee moet houden. Wij kunnen u helpen bij het hele traject van archeologische paragrafen en regels in het bestemmingsplan tot toetsen van plannen, vergunningen en onderzoeksrapporten.  De adviseurs van NMF Erfgoedadvies zijn vakspecialisten die vanuit hun kennis en ervaring gemeenten en andere partijen goed en snel kunnen ondersteunen in de uitvoering van de taken die voortvloeien uit de wetgeving rond archeologische monumentenzorg. Aanwezige kennis wordt direct omgezet in passende advisering. Wij bieden:

 • Expertise op het terrein van regelgeving

 • Strategiebepaling en Beleidsvoering

 • Advies aan Gemeenten

 • Vergunningen en toetsing Bureauonderzoeken

Wij helpen u bij het maken en uitdragen van keuzes die passen bij de visie van de gemeente.

Producten onder Advisering

 • Toetsing bestemmingsplannen

  Staat in het bestemmingsplan de juiste informatie en passen de regels bij uw wensen op het gebied van archeologie? Wij hebben de kennis en ervaring om teksten voor bestemmingsplannen te leveren of te toetsen.

 • Toetsing archeologische rapporten

  Een archeologisch rapport is een belangrijke schakel in vergunningprocedures. Wij toetsen voor u of de rapporten compleet en logisch zijn en voldoen aan de KNA (Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie). Wij adviseren u over de te nemen vervolgstappen bij de vergunningprocedure.

 • Directievoering

  Bij grotere projecten zorgen wij voor continuïteit, communicatie en overzicht. Met oog voor de belangen van alle betrokken partijen houden we toezicht op het proces en gaan voor de beste resultaten.

 • Regioarcheoloog

  Archeologie is voor veel gemeenten een belangrijk thema en ze hebben hierin ook een wettelijke taak. Vaak zijn gemeenten echter te klein om alle expertise zelf in huis te hebben. NMF Erfgoedadvies levert de oplossing: een ervaren archeoloog op bestelling.

Meer weten?

Stel een vraag of bel direct.