Omgeving & Archeologie

Wij helpen u om erfgoed te verbinden met de opgaven die actueel zijn in uw gemeente. Een goede verankering van beleid aan de voorkant voorkomt knelpunten tijdens de uitvoering. Daarvoor denken wij graag mee over welke keuzes u heeft, hoe ‘rekening houden met erfgoed’ in processen kan worden ingebed en hoe u de output van onderzoek kunt optimaliseren. Daarvoor maken wij:

  • Beleidsnota’s archeologie

  • Beleidsadviezen

  • Adviezen over de omgevingsvisie

  • Onderzoeksagenda’s archeologie

  • Uitvoeringsprogramma’s erfgoedvisie

In het kader van de nieuwe Omgevingswet kunnen wij:

  • Erfgoedbeleid ontwikkelen

  • Helpen met het uitdragen van de omgevingsvisie

  • Een klankbordgroep erfgoed organiseren

  • Adviseren over erfgoedtoerisme

  • Participatietrajecten ontwikkelen

Op verschillende niveaus helpen wij uw gemeente bij het realiseren van een erfgoedvisie. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een advies, maar we kunnen ook werk uit handen nemen door de erfgoedvisie voor u op te stellen. Uiteraard in samenwerking met alle relevante domeinen binnen gemeente.

Advies

Inhoudelijke ondersteuning

Training

Meer weten?

Stel een vraag of bel direct.