Missie

NMF Erfgoedadvies wil mensen bewust maken van de mogelijkheden die ons erfgoed biedt voor de  verrijking van onze identiteit en leefomgeving. Dit bewustzijn zien wij als van essentieel belang voor het verkrijgen van voldoende draagvlak voor erfgoedbehoud en –beleid. Met gedegen erfgoedbeleid kan een goede balans worden gevonden tussen wettelijke taken en maatschappelijke behoeften. Wij willen overheden en particulieren zoveel als mogelijk ondersteunen bij het vinden van deze balans.

  • Wij willen het maatschappelijk draagvlak van erfgoed vergroten door het te integreren met de brede werkvelden van economie en toerisme, kunst en cultuur, ruimtelijke ordening en samenlevingsbeleid;

  • Wij willen zorgdragen voor een betere ontsluiting, beleving en benutting van kennis en verhalen;

  • Wij streven er naar dat Erfgoed bijdraagt aan, en integraal onderdeel is van een goede omgevingskwaliteit.

Visie

NMF Erfgoedadvies wil erfgoed bij laten dragen aan een goede omgevingskwaliteit door het integraal onderdeel te maken van het omgevingsbeleid. Het maatschappelijk draagvlak voor erfgoed kan alleen worden behouden door het te integreren met het brede werkveld van economie en toerisme, kunst en cultuur, de ruimtelijke ordening en samenlevingsbeleid. Daarnaast streven wij naar een betere ontsluiting, beleving en benutting van kennis en verhalen die door onderzoek binnen de erfgoedzorg worden gegenereerd.

  • Wij zorgen ervoor dat door het bundelen van kennis en informatie erfgoed beter benut wordt;

  • Zorgen voor bewustwording van de mogelijkheden die het erfgoed biedt als voorwaarde voor een goede omgevingskwaliteit;

  • Creëren draagvlak voor duurzaam erfgoedbehoud en erfgoedbeleid;

  • Dragen zorg voor goede advisering van overheden en particulieren door hen te ondersteunen bij het vinden van de juiste balans tussen wettelijke taken en maatschappelijke behoefte.

Wij zien Erfgoed als kans!