Publieksbereik

Beter publieksbereik draagt bij aan het verbreden van draagvlak voor lokale projecten en het vergroten van het lokale gemeenschapsgevoel. Wij adviseren of ondersteunen u bij het betrekken van publiek met bijvoorbeeld participatieprojecten, publieksboeken, of presentatie in de openbare ruimte. NMF Erfgoedadvies kan u adviseren over het versterken van de relatie tussen het erfgoed en de bewoners binnen uw gemeente.

We helpen u ook graag om met de inzet van erfgoed uw gemeente aantrekkelijker te maken voor recreatie en toerisme. Dit doen wij met innovatieve projecten om bezoekers actief te betrekken bij het erfgoed. Hiermee maken wij erfgoed op een eigentijdse manier zichtbaar en beleefbaar. In het verzamelen, beheren en aantrekkelijk ontsluiten van informatie over cultuurhistorie bogen we op jarenlange ervaring.

Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Het verleden is een bron van inspiratie en biedt een basis voor een aantrekkelijke omgeving waar mensen zich in thuis voelen. Het kan ook de basis zijn voor de ruimtelijke ontwikkeling van een gebied. In het geval van archeologisch erfgoed is er vaak eerst een vertaalslag nodig om het zichtbaar en tastbaar te maken. Om het landschap te begrijpen en waarderen is kennis nodig. NMF kan daaraan een bijdrage leveren in de vorm van:

 • Publieksboekjes en nieuwsbrieven

 • Advisering tentoonstellingen en presentatie

 • Advisering erfgoedcommunicatie

Bij jonger en nog zichtbaar erfgoed, bijvoorbeeld uit de Tweede Wereldoorlog, kan het publiek zelf geactiveerd worden om zich te verhouden met het verleden. Bijvoorbeeld via verhalenprojecten.

Producten onder Publieksbereik

 • Magazines en publieksboekjes

  Laat het brede publiek kennismaken met het erfgoed met een mooi en handzaam boekje, een folder of flyer.

 • Verhaallijn

  Bewoners, landschap, geschiedenis, een dorp of stad kan vaak beschreven worden aan de hand van een aantal samenhangende sets verhalen. De overkoepelende verhaallijnen kunnen gebruikt worden als basis voor beleidsterreinen als RO, toerisme etc.

 • Erfgoedblogs

  Met een blog kun je het publiek meenemen in je verhaal. Dat kan een reis zijn langs mooie plekken in de gemeente of een manier om te informeren over het verloop van een ruimtelijk plan. Zet blogs in om mensen te betrekken. Een reeks blogs kan de aandacht vasthouden en de mensen nieuwsgierig maken.

 • Voorlichting en open dagen

  Meedoen aan de Nationale Archeologiedagen of een open dag organiseren? Wij denken graag met u mee over de opzet en uitvoering.

 • Publieksparticipatie

  Met een publieksparticipatie wordt beleid beter gedragen en krijgt het een breder draagvlak. Wij denken graag mee over de opzet en uitvoering.

 • Verhalenkaart

  Een verhalenkaart of een verhalenprogramma verbindt plekken, gebeurtenissen en gebouwen met de verhalen van bewoners. Jong en oud kunnen bijdragen (participeren) aan een programma waarop verhalen gedeeld worden en betekenis gegeven wordt aan de omgeving.

Meer weten?

Stel een vraag of bel direct.