Publieksbereik

Beter publieksbereik draagt bij aan het verbreden van draagvlak voor lokale projecten, en het vergroten van het lokale gemeenschapsgevoel. Wij adviseren of ondersteunen u bij het betrekken van publiek met bijvoorbeeld participatieprojecten, publieksboeken, of presentatie in de openbare ruimte. NMF Erfgoedadvies kan u adviseren over het versterken van de relatie tussen het erfgoed en de bewoners binnen uw gemeente.

We helpen u ook graag om met de inzet van erfgoed de aantrekkelijkheid van uw gemeente voor recreatie en toerisme te vergroten. Wij bedenken innovatieve kleinere en grotere publieksprojecten waarbij het publiek een actieve rol toebedeeld krijgt. We maken erfgoed op een eigentijdse manier zichtbaar en bevorderen creatieve processen op allerlei gebied. In het verzamelen, beheren en aantrekkelijk ontsluiten van informatie over cultuurhistorie bogen we op jarenlange ervaring.

Digitalisering speelt ook een grote rol in het vergroten van publieksbereik, zowel binnen de gemeenschap als op een grotere schaal. Daarmee draagt het ook bij aan het aantrekken van meer bezoekers naar bijvoorbeeld lokale musea of bezienswaardigheden. Wij adviseren of ondersteunen u bij het digitaliseringsproces en de toepassing van uw gedigitaliseerde collectie.

Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Het verleden is een bron van inspiratie. Het kan de basis zijn voor de ruimtelijke ontwikkeling van een gebied en de aanwezigheid van erfgoed zorgt voor een aantrekkelijke en ‘eigen’ omgeving en kan zorgen voor verbinding. Bij archeologisch erfgoed moet vaak een vertaalslag plaatsvinden om het zichtbaar en tastbaar te maken. Om het landschap te begrijpen en waarderen is kennis nodig. NMF kan daaraan een bijdrage leveren in de vorm van:

 • Publieksboekjes en nieuwsbrieven

 • Advisering tentoonstellingen en presentatie

 • Advisering erfgoedcommunicatie

 • Ervaring toegankelijkheid netwerk

Bij jonger erfgoed kan het publiek zelf geactiveerd worden om zich te verhouden met het verleden. Bijvoorbeeld via verhalenprojecten. NMF Erfgoedadvies is uw adviseur in het versterken van de band die inwoners hebben met het erfgoed in uw gemeente. Een dergelijke band is voor welzijn en welbevinden van grote invloed en levert draagvlak voor het gemeentelijk erfgoedbeleid. Maar we helpen u ook graag om de aantrekkelijkheid van uw gemeente voor recreatie en toerisme te vergroten met de inzet van erfgoed.

Producten onder Publieksbereik

 • Magazines en publieksboekjes

  Laat het brede publiek kennismaken met het erfgoed met een mooi en handzaam boekje, een folder of flyer.

 • Verhaallijn

  Bewoners, landschap, geschiedenis, een dorp of stad kan vaak beschreven worden aan de hand van een aantal samenhangende sets verhalen. De overkoepelende verhaallijnen kunnen gebruikt worden als basis voor beleidsterreinen als RO, toerisme etc.

 • Erfgoedblogs

  Met een blog kun je het publiek meenemen in je verhaal. Dat kan een reis zijn langs mooie plekken in de gemeente of een manier om te informeren over het verloop van een ruimtelijk plan. Zet blogs in om mensen te betrekken. Een reeks blogs kan de aandacht vasthouden en de mensen nieuwsgierig maken.

 • Voorlichting en open dagen

  Meedoen aan de Nationale Archeologiedagen of een open dag organiseren? Wij denken graag met u mee over de opzet en uitvoering.

 • Publieksparticipatie

  Met een publieksparticipatie wordt beleid beter gedragen en krijgt het een breder draagvlak. Wij denken graag mee over de opzet en uitvoering.

 • Verhalenkaart

  Een verhalenkaart of een verhalenprogramma verbindt plekken, gebeurtenissen en gebouwen met de verhalen van bewoners. Jong en oud kunnen bijdragen (participeren) aan een programma waarop verhalen gedeeld worden en betekenis gegeven wordt aan de omgeving.

Meer weten?

Stel een vraag of bel direct.

Stuur een vraag

0251-674666