Advisering

Stikstofproblematiek, PFAS, de financiële gevolgen van de corona-crisis, de bouwopgave, duurzaamheidsvraagstukken, energietransitie, klimaatverandering, en verhoging van de zeespiegel. Het zijn zomaar wat extra opgaven die nu spelen. Tegelijkertijd vindt er een overgang plaats naar een nieuwe manier van werken in het ruimtelijke domein. Hedendaagse ruimtelijke ordening vraagt dat u alle belangen integraal afweegt. Een tijdig opgesteld en breed gedragen richtsnoer vergemakkelijkt het maken van keuzes. Om in deze tijd goede afwegingen te maken over erfgoed en een meerwaarde te creëren met de waarden die er al zijn kunnen wij diverse tools leveren.

  • Archeologische richtlijnen en leidraden

  • Onderzoeksagenda archeologie

  • Beleidsnota

  • Waardenkaarten

  • Wij maken diverse producten waarmee u keuzes kunt onderbouwen.

Vanuit onze ervaring en kennis over de AMZ in relatie met overheidsprocedures en ruimtelijke ordening kunnen wij binnen het verbindings- en afstemmingsproces strategisch en pro-actief (anticiperend) adviseren.

Meer weten?

Stel een vraag of bel direct.

Stuur een vraag

0251-674666