Advisering

Stikstofproblematiek, PFAS, de financiële gevolgen van de coronacrisis, de bouwopgave, duurzaamheidsvraagstukken, energietransitie, klimaatverandering, en verhoging van de zeespiegel: het zijn zomaar wat opgaven die nu spelen. Tegelijkertijd vindt er een overgang plaats naar een nieuwe manier van werken in het ruimtelijke domein. Hedendaagse ruimtelijke ordening vraagt dat u alle belangen integraal afweegt. Een tijdig opgesteld en breed gedragen leidraad vergemakkelijkt het maken en onderbouwen van keuzes. Om in deze tijd goede afwegingen te maken over erfgoed en een meerwaarde te creëren met de waarden die er al zijn, kunnen wij diverse instrumenten leveren.

  • Archeologische richtlijnen en leidraden

  • Onderzoeksagenda archeologie

  • Beleidsnota

  • Waardenkaarten

Vanuit onze ervaring en kennis over de Archeologische Monumentenzorg in relatie tot overheidsprocedures en ruimtelijke ordening kunnen wij binnen het verbindings- en afstemmingsproces strategisch en pro-actief (anticiperend) adviseren.

Meer weten?

Stel een vraag of bel direct.

Stuur een vraag

0251-674666