Archeologie & gemeenten

Archeologie & gemeenten

Programma van Eisen

2022-08-19T11:38:49+02:00

Voor gravend archeologisch onderzoek is een PvE nodig. Hiermee wordt bepaald hoe en wat er opgegraven wordt. Wij schrijven PVE’s die passen bij de vragen uit de gemeente en maatschappij.

Programma van Eisen2022-08-19T11:38:49+02:00

Beleidsnota’s

2022-08-15T14:59:28+02:00

De archeologische beleidsnota is het uitgangspunt voor de omgang met erfgoed in de gemeente. Daarin staat hoe een gemeente erfgoed beschermt en benut.

Beleidsnota’s2022-08-15T14:59:28+02:00

Archeologische Waardenkaarten

2022-08-09T18:30:36+02:00

Wilt u inzicht in de cultuurhistorische rijkdom van de gemeente, of wilt u in kaart brengen waar welke regels moeten gelden voor archeologie in het bestemmings- of omgevingsplan? Dan zijn onze waardenkaarten een aantrekkelijk instrument.

Archeologische Waardenkaarten2022-08-09T18:30:36+02:00

Cursus archeologische monumentenzorg

2022-08-19T11:45:51+02:00

Deze cursus geeft u inzicht in de ideeën achter de archeologische monumentenzorg, archeologie in het ruimtelijke proces en de instrumenten die u heeft om beleid te maken in uw gemeente.

Cursus archeologische monumentenzorg2022-08-19T11:45:51+02:00

Coaching

2022-08-09T18:31:24+02:00

Soms is een sparringpartner of coach met een inhoudelijke achtergrond precies wat nodig is om het werk met meer plezier en zekerheid te kunnen doen. Wij verzorgen een coaching-traject op maat.

Coaching2022-08-09T18:31:24+02:00

Synthetiserend onderzoek

2022-08-09T18:32:32+02:00

Is er veel onderzoek gedaan in de gemeente maar lijkt de kenniswinst klein? Wij kunnen voor u de resultaten in een groter verband plaatsen zodat er toegevoegde waarde ontstaat voor het gemeentelijk beleid (en/of de wetenschap).

Synthetiserend onderzoek2022-08-09T18:32:32+02:00

Richtlijnen en leidraden

2022-08-11T14:52:57+02:00

Is een bouwplan archeologievriendelijk? Levert een opgraving toegevoegde waarde? Archeologie is altijd maatwerk, maar wij kunnen voor u een afwegingskader opstellen om u te helpen bij het nemen en onderbouwen van beslissingen.

Richtlijnen en leidraden2022-08-11T14:52:57+02:00

Toetsing bestemmingsplannen

2022-08-15T15:04:37+02:00

Staat in het bestemmingsplan de juiste informatie en passen de regels bij uw wensen op het gebied van archeologie? Wij hebben de kennis en ervaring om teksten voor bestemmingsplannen te leveren of te toetsen.

Toetsing bestemmingsplannen2022-08-15T15:04:37+02:00

Toetsing archeologische rapporten

2022-08-09T18:33:42+02:00

Een archeologisch rapport is een belangrijke schakel in vergunningprocedures. Wij toetsen voor u of de rapporten compleet en logisch zijn en voldoen aan de KNA (Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie). Wij adviseren u over de te nemen vervolgstappen bij de vergunningprocedure.

Toetsing archeologische rapporten2022-08-09T18:33:42+02:00

Directievoering

2022-08-09T18:34:03+02:00

Bij grotere projecten zorgen wij voor continuïteit, communicatie en overzicht. Met oog voor de belangen van alle betrokken partijen houden we toezicht op het proces en gaan voor de beste resultaten.

Directievoering2022-08-09T18:34:03+02:00

ABOUT US

Vestibulum nec velit ante. Praesent dignissim interdum est, in lacinia elit pretium nec. Aliquam erat volutpat. Fusce laoreet mi leo. Vestibulum nec velit ante. Praesent dignissim interdum est, in lacinia elit pretium nec. Aliquam erat volutpat. Fusce laoreet mi leo.

Recent Works

Ga naar de bovenkant