Publieksbereik

Publieksbereik

Verhaallijn

Bewoners, landschap, geschiedenis, een dorp of stad kan vaak beschreven worden aan de hand van een aantal samenhangende sets verhalen. De overkoepelende verhaallijnen kunnen gebruikt worden als basis voor beleidsterreinen als RO, toerisme etc.

Erfgoedblogs

Met een blog kun je het publiek meenemen in je verhaal. Dat kan een reis zijn langs mooie plekken in de gemeente of een manier om te informeren over het verloop van een ruimtelijk plan. Zet blogs in om mensen te betrekken. Een reeks blogs kan de aandacht vasthouden en de mensen nieuwsgierig maken.

Voorlichting en open dagen

Meedoen aan de Nationale Archeologiedagen of een open dag organiseren? Wij denken graag met u mee over de opzet en uitvoering.

Publieksparticipatie

Met een publieksparticipatie wordt beleid beter gedragen en krijgt het een breder draagvlak. Wij denken graag mee over de opzet en uitvoering.

Verhalenkaart

Een verhalenkaart of een verhalenprogramma verbindt plekken, gebeurtenissen en gebouwen met de verhalen van bewoners. Jong en oud kunnen bijdragen (participeren) aan een programma waarop verhalen gedeeld worden en betekenis gegeven wordt aan de omgeving.

Ga naar de bovenkant