De archeologen van NMF Erfgoedadvies begeleiden gemeenten bij hun procedurele taken op het gebied van archeologie. Onderwerpen als bestemmingsplannen, vergunningverleningen en directievoering bij archeologisch veldonderzoek, zijn gesneden koek voor deze experts van NMF Erfgoedadvies. Voor gemeenten die op zoek zijn naar continuïteit en persoonlijk contact bij de archeologische advisering bieden wij de regio-archeoloog.

De regioarcheoloog is het vaste aanspreekpunt voor de gemeente en kan desgewenst op een afgesproken dag(deel) op het gemeentehuis werken. De regioarcheoloog heeft kennis van (gebied&organisatie) en een visie op kwaliteit.

Inmiddels weten al vele gemeenten in Noord-Holland hoe vakkundig en integer deze regioarcheologen het archeologische belang wegen ten opzichte van het grotere krachtenveld waar je als gemeente mee te maken hebt.

Onze regioarcheologen hebben een diepgravende expertise in het vak en zijn goed bekend met de landelijk  regelgeving. Ze zijn onderdeel van een team waarin vanuit verschillende achtergronden een diversiteit aan kennis aanwezig is.

Archeologische Monumentenzorg

 • Begeleiding en advisering binnen het proces van de Archeologische Monumentenzorg (toetsing en beoordeling van onderzoekstappen en rapportages);
 • opstelling van archeologische bureauonderzoeken;
 • opstelling van archeologische Programma’s van Eisen;
 • de opstelling van archeologisch beleid, archeologische verwachtings- en beleidskaarten;
 • ondersteuning bij de implementatie van archeologisch beleid binnen de gemeentelijke organisatie;
 • het verzorgen van archeologische inhoud voor ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen, structuurvisies, Goede Ruimtelijke Onderbouwingen);
 • begeleiding, advisering en training van ambtenaren belast met de bewaking van de wettelijke taken binnen de Archeologische Monumentenzorg.

Publieksbereik

 • Inventarisatie van archeologische kennis en de vertaling daarvan in publicaties voor een breed publiek;
 • opstellen van verhaallijnen, ontwerpen van tentoonstellingen en schrijven van inhoudelijke teksten voor tentoonstellingen;
 • samenstellen en beschrijven van toeristische routes langs erfgoed;
 • het adviseren van gemeenten, particulieren en ontwikkelaars op het gebied van hun projecten in relatie tot het benutten van erfgoed.