Archeologiebrochure voor de gemeente Dijk en Waard

Projecten | 7 juni 2023 | 16:19

Gemeente Dijk en Waard heeft in 2022 een nieuwe archeologische verwachtings- en beleidskaart vastgesteld. Daarop is precies te zien wanneer er bij bouwplannen archeologisch onderzoek nodig is. Maar voor veel inwoners zal het niet meteen duidelijk zijn hoe dat in zijn werk gaat, waar je terecht kunt met vragen en wat voor soort vindplaatsen je kunt verwachten. Om die vragen te beantwoorden heeft Dijk en Waard in samenwerking met NMF Erfgoedadvies en De Boer Landschapsarcheologie een brochure gemaakt.

Beeld door: Yvette Burnier

De brochure ‘Een Landschap van Archeologische Verhalen’ behandelt aan de hand van een aantal belangrijke vindplaatsen in Dijk en Waard de plaatselijke historie. Beginnend met de indrukken van koeienpoten uit de late steentijd, via een gevonden fluit uit de Romeinse tijd tot de stolpboerderijen uit de laatste eeuwen aan toe. Door de vele foto’s en andere afbeeldingen is de folder leuk om te zien en makkelijk te lezen voor de geïnteresseerde inwoner, die daarmee een goed beeld krijgt van de archeologische rijkdom van de gemeente.

De brochure is ook een beknopte handreiking voor mensen uit Dijk en Waard die een bouwplan hebben en bij de voorbereiding en uitvoering daarvan rekening moeten houden met archeologie.

Andere voorbeeldprojecten
 • Locatiebezoek en archeologisch veldwerk

  Adviseurs van NMF Erfgoedadvies gaan samen met erfgoedambtenaren op locatiebezoek bij archeologisch veldwerk. Het is dé gelegenheid om kennis te maken met veldarcheologen, om de voortgang van werkzaamheden te bespreken, en om vondsten en sporen te zien.

 • NMF Erfgoedadvies valt in bij het STAMU

  NMF Erfgoedadvies heeft tijdelijk twee adviseurs ingezet bij het Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht (STAMU)

 • Synthese middeleeuwse stadsversterkingen

  NMF Erfgoedadvies draagt bij aan synthetiserend onderzoek naar middeleeuwse stadsversterkingen.

 • Schatrijk Texel: de nieuwe archeoglossy

  Schatrijk Texel verscheen in december 2023. Oud en nieuw archeologisch onderzoek werden gebundeld in een glossy.