Archeologiebrochure voor de gemeente Dijk en Waard

Projecten | 7 juni 2023 | 16:19

Gemeente Dijk en Waard heeft in 2022 een nieuwe archeologische verwachtings- en beleidskaart vastgesteld. Daarop is precies te zien wanneer er bij bouwplannen archeologisch onderzoek nodig is. Maar voor veel inwoners zal het niet meteen duidelijk zijn hoe dat in zijn werk gaat, waar je terecht kunt met vragen en wat voor soort vindplaatsen je kunt verwachten. Om die vragen te beantwoorden heeft Dijk en Waard in samenwerking met NMF Erfgoedadvies en De Boer Landschapsarcheologie een brochure gemaakt.

Beeld door: Yvette Burnier

De brochure ‘Een Landschap van Archeologische Verhalen’ behandelt aan de hand van een aantal belangrijke vindplaatsen in Dijk en Waard de plaatselijke historie. Beginnend met de indrukken van koeienpoten uit de late steentijd, via een gevonden fluit uit de Romeinse tijd tot de stolpboerderijen uit de laatste eeuwen aan toe. Door de vele foto’s en andere afbeeldingen is de folder leuk om te zien en makkelijk te lezen voor de geïnteresseerde inwoner, die daarmee een goed beeld krijgt van de archeologische rijkdom van de gemeente.

De brochure is ook een beknopte handreiking voor mensen uit Dijk en Waard die een bouwplan hebben en bij de voorbereiding en uitvoering daarvan rekening moeten houden met archeologie.

Andere voorbeeldprojecten
 • Workshop Archeologische Monumentenzorg voor de gemeente Heemskerk

  NMF Erfgoedadvies verzorgde een workshop archeologische monumentenzorg voor medewerkers van gemeente Heemskerk

 • Quickscan energietransitie

  NMF Erfgoedadvies heeft een eerste archeologische inventarisatie gemaakt voor de RES-zoekgebieden in Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH-gemeenten)

 • Archeologieglossy Schatrijk

  Stichting NMF maakt de archeoglossy's SCHATRIJK

 • Inventarisatie WO II resten Bloemendaal

  NMF Erfgoedadvies inventariseert ‘zachte’ resten uit de Tweede Wereldoorlog in de duinen bij Bloemendaal.