Archeologieglossy Schatrijk

Projecten | 9 mei 2023 | 09:58

Noord-Holland kent een grote diversiteit aan bijzondere landschappen én bijzondere archeologie. De provincie heeft 10 archeologiegebieden van provinciaal belang aangewezen. Voor elk van die gebieden wordt een deel van de serie SCHATRIJK gemaakt. SCHATRIJK is een glossy; voor een breed publiek toegankelijk, handzaam en aantrekkelijk vormgegeven met veel afbeeldingen, interviews en korte teksten.

Beeld door: Yvette Burnier

SCHATRIJK wordt samengesteld door de archeologen van NMF Erfgoedadvies voor het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland, in opdracht van de provincie Noord-Holland.

SCHATRIJK is verkrijgbaar bij archeologiemuseum Huis van Hilde en bij lokale erfgoedorganisaties. De digitale versies kunnen worden gedownload via de website van het Steunpunt.

Andere voorbeeldprojecten
 • Workshop Archeologische Monumentenzorg voor de gemeente Heemskerk

  NMF Erfgoedadvies verzorgde een workshop archeologische monumentenzorg voor medewerkers van gemeente Heemskerk

 • Archeologiebrochure voor de gemeente Dijk en Waard

  NMF Erfgoedadvies werkte mee aan een archeologiebrochure voor de gemeente Dijk en Waard.

 • Quickscan energietransitie

  NMF Erfgoedadvies heeft een eerste archeologische inventarisatie gemaakt voor de RES-zoekgebieden in Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH-gemeenten)

 • Inventarisatie WO II resten Bloemendaal

  NMF Erfgoedadvies inventariseert ‘zachte’ resten uit de Tweede Wereldoorlog in de duinen bij Bloemendaal.