Rapport opgravingen hoogoventerrein

Projecten | 29 november 2022 | 09:16

Een archeologisch onderzoek wordt afgesloten met een rapport waarin de bevindingen staan beschreven. Dit klinkt logisch, maar was in de 20e eeuw niet de standaard. Lang niet alle opgravingen zijn toen uitgewerkt tot rapport. Soms werden er losse artikelen geschreven, of bepaalde vondsten onderzocht, maar ontbreekt een totaalbeeld.

De onderzoeken van het hoogoventerrein eindelijk van de plank

Het Hoogoventerrein in Velsen en Beverwijk is hier een voorbeeld van. hier zijn in de tweede helft van de 20e eeuw vele onderzoeken uitgevoerd, vooral door de lokale amateurarcheologen van de AWN Velsen/Hoogovens, maar ook door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Rijksuniversiteit Groningen. Er zijn onder meer resten van huizen uit de Romeinse tijd en middeleeuwen gevonden en honderden dozen met vondsten staan opgeslagen in het Provinciaal depot voor archeologie in Castricum. Maar van een rapport was het nog niet gekomen.

Beeld door: Open Data Provinciaal Depot voor Archeologie Noord-Holland

Een goed bewaarde boerderij in het duinzand

Schakel en specialist

NMF Erfgoedadvies is onderdeel van het projectteam dat de opgravingen opnieuw in kaart brengt om er één integraal verhaal van te kunnen maken. In een coördinerende rol vormt NMF de schakel tussen verschillende onderzoekers van weleer en specialisten van nu. Als inhoudelijk specialist is NMF Erfgoedadvies ook betrokken bij de synthese die opgesteld wordt op basis van alle nieuwe deelonderzoeken. Het rapport laat nog even op zich wachten, wij zullen de publicatie via onze website bekend maken.

Andere voorbeeldprojecten
 • Workshop Archeologische Monumentenzorg voor de gemeente Heemskerk

  NMF Erfgoedadvies verzorgde een workshop archeologische monumentenzorg voor medewerkers van gemeente Heemskerk

 • Archeologiebrochure voor de gemeente Dijk en Waard

  NMF Erfgoedadvies werkte mee aan een archeologiebrochure voor de gemeente Dijk en Waard.

 • Quickscan energietransitie

  NMF Erfgoedadvies heeft een eerste archeologische inventarisatie gemaakt voor de RES-zoekgebieden in Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH-gemeenten)

 • Archeologieglossy Schatrijk

  Stichting NMF maakt de archeoglossy's SCHATRIJK