Rapport opgravingen Hoogoventerrein

Projecten | 29 november 2022 | 09:16

Een archeologisch onderzoek wordt afgesloten met een rapport waarin de bevindingen staan beschreven. Dit klinkt logisch, maar was in de 20e eeuw niet de standaard. Lang niet alle opgravingen zijn toen uitgewerkt tot rapport. Soms werden er losse artikelen geschreven, of bepaalde vondsten onderzocht, maar ontbreekt een totaalbeeld.

De onderzoeken van het Hoogoventerrein eindelijk van de plank

Het Hoogoventerrein in Velsen en Beverwijk is hier een voorbeeld van. Hier zijn in de tweede helft van de 20e eeuw vele onderzoeken uitgevoerd, vooral door de lokale amateurarcheologen van de AWN Velsen/Hoogovens, maar ook door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Rijksuniversiteit Groningen. Er zijn onder meer resten van huizen uit de Romeinse tijd en middeleeuwen gevonden en honderden dozen met vondsten staan opgeslagen in het Provinciaal depot voor archeologie in Castricum. Maar van een rapport was het nog niet gekomen.

Beeld door: Open Data Provinciaal Depot voor Archeologie Noord-Holland

Een goed bewaarde boerderij in het duinzand

Schakel en specialist

NMF Erfgoedadvies is onderdeel van het projectteam dat de opgravingen opnieuw in kaart brengt om er één integraal verhaal van te kunnen maken. In een coördinerende rol vormt NMF de schakel tussen verschillende onderzoekers van weleer en specialisten van nu. Als inhoudelijk specialist is NMF Erfgoedadvies ook betrokken bij de synthese die opgesteld wordt op basis van alle nieuwe deelonderzoeken. Het rapport laat nog even op zich wachten, wij zullen de publicatie via onze website bekend maken.

Andere voorbeeldprojecten
 • Locatiebezoek en archeologisch veldwerk

  Adviseurs van NMF Erfgoedadvies gaan samen met erfgoedambtenaren op locatiebezoek bij archeologisch veldwerk. Het is dé gelegenheid om kennis te maken met veldarcheologen, om de voortgang van werkzaamheden te bespreken, en om vondsten en sporen te zien.

 • NMF Erfgoedadvies valt in bij het STAMU

  NMF Erfgoedadvies heeft tijdelijk twee adviseurs ingezet bij het Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht (STAMU)

 • Synthese middeleeuwse stadsversterkingen

  NMF Erfgoedadvies draagt bij aan synthetiserend onderzoek naar middeleeuwse stadsversterkingen.

 • Schatrijk Texel: de nieuwe archeoglossy

  Schatrijk Texel verscheen in december 2023. Oud en nieuw archeologisch onderzoek werden gebundeld in een glossy.