Rapport opgravingen hoogoventerrein

Projecten | 29 november 2022 | 09:16

Een archeologisch onderzoek wordt afgesloten met een rapport waarin de bevindingen staan beschreven. Dit klinkt logisch, maar was in de 20e eeuw niet de standaard. Lang niet alle opgravingen zijn toen uitgewerkt tot rapport. Soms werden er losse artikelen geschreven, of bepaalde vondsten onderzocht, maar ontbreekt een totaalbeeld.

De onderzoeken van het hoogoventerrein eindelijk van de plank

Het Hoogoventerrein in Velsen en Beverwijk is hier een voorbeeld van. hier zijn in de tweede helft van de 20e eeuw vele onderzoeken uitgevoerd, vooral door de lokale amateurarcheologen van de AWN Velsen/Hoogovens, maar ook door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Rijksuniversiteit Groningen. Er zijn onder meer resten van huizen uit de Romeinse tijd en middeleeuwen gevonden en honderden dozen met vondsten staan opgeslagen in het Provinciaal depot voor archeologie in Castricum. Maar van een rapport was het nog niet gekomen.

Beeld door: Open Data Provinciaal Depot voor Archeologie Noord-Holland

Een goed bewaarde boerderij in het duinzand

Schakel en specialist

NMF Erfgoedadvies is onderdeel van het projectteam dat de opgravingen opnieuw in kaart brengt om er één integraal verhaal van te kunnen maken. In een coördinerende rol vormt NMF de schakel tussen verschillende onderzoekers van weleer en specialisten van nu. Als inhoudelijk specialist is NMF Erfgoedadvies ook betrokken bij de synthese die opgesteld wordt op basis van alle nieuwe deelonderzoeken. Het rapport laat nog even op zich wachten, wij zullen de publicatie via onze website bekend maken.

Andere voorbeeldprojecten
 • Inventarisatie WO II resten Bloemendaal

  NMF Erfgoedadvies inventariseert ‘zachte’ resten uit de tweede wereldoorlog in de duinen bij Bloemendaal.

 • Onderzoeksagenda voor de gemeente Heiloo

  NMF Erfgoedadvies werkt aan een onderzoeksagenda voor de gemeente Heiloo.

 • Archeologieartikelen voor Veenhuizen

  NMF Erfgoedadvies publiceerde artikelen over de archeologie van Veenhuizen.

 • Verwachtingen- en beleidskaart Gooise Meren

  NMF Erfgoedadvies maakte voor gemeente Gooise Meren een verwachtingen- en beleidskaart archeologie.