Locatiebezoek en archeologisch veldwerk

Projecten | 1 mei 2024 | 16:11

De uitvoering van archeologisch veldwerk is voor erfgoedambtenaren een goede gelegenheid om op locatiebezoek te gaan. De gemeente en haar adviseur Archeologie nemen dan een kijkje bij de graafwerkzaamheden. Een goed moment om kennis te maken met de veldarcheologen ter plaatse, om de uitvoering van archeologisch veldonderzoek te volgen, een uitleg te krijgen over de bevindingen, de planning en het vervolg van de werkzaamheden.

Zo ook in Vogelenzang, gemeente Bloemendaal. NMF Erfgoedadvies adviseert de gemeente Bloemendaal over archeologie in de gemeente. In Vogelenzang wordt voorafgaand aan de ontwikkeling van een locatie archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. In de bodem van de plek die hier ontwikkeld gaat worden, gaat een verhaal schuil over de ontwikkeling van het landschap. De hooggelegen strandwallen langs de kust waren mogelijk een aantrekkelijke plek om er te bivakkeren, wonen, of gewassen te telen. In een eerder stadium van de Archeologische Monumentenzorg is aangetoond met grondboringen dat de bodem niet verstoord is. Het kan dus goed zijn dat onder het oude voetbalveld resten liggen van menselijke activiteiten of bewoning van zo’n 5000 jaar geleden en daarna. Om te onderzoeken of dat klopt en om archeologische sporen en vondsten te behouden voor de toekomst, worden de proefsleuven aangelegd. Eenmaal in de proefsleuven tekenen duidelijk te onderscheiden bodemlagen af, maar van eventuele archeologische resten is nog geen sprake.

In het veld worden aanwezigen bijgepraat over de uitvoering van werkzaamheden en de Archeologische Monumentenzorgcyclus. Ook komt de betekenis van dit proefsleuvenonderzoek in gemeentelijk en regionaal verband aan de orde.

Archeologisch beleid komt tot leven in de uitvoeringspraktijk. Meer weten? Neem gerust contact op.

Beeld door: Sander Hakvoort

 

 

 

Andere voorbeeldprojecten
 • NMF Erfgoedadvies valt in bij het STAMU

  NMF Erfgoedadvies heeft tijdelijk twee adviseurs ingezet bij het Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht (STAMU)

 • Synthese middeleeuwse stadsversterkingen

  NMF Erfgoedadvies draagt bij aan synthetiserend onderzoek naar middeleeuwse stadsversterkingen.

 • Schatrijk Texel: de nieuwe archeoglossy

  Schatrijk Texel verscheen in december 2023. Oud en nieuw archeologisch onderzoek werden gebundeld in een glossy.

 • Workshop Archeologische Monumentenzorg voor de gemeente Heemskerk

  NMF Erfgoedadvies verzorgde een workshop archeologische monumentenzorg voor medewerkers van gemeente Heemskerk.