Onderzoeksagenda voor de gemeente Heiloo

Projecten | 30 november 2022 | 11:21

Gemeente Heiloo is al jaren actief met haar erfgoedbeleid bezig. De archeologische onderzoeken die binnen de gemeente zijn uitgevoerd, hebben veel kenniswinst opgeleverd. Deze informatie staat nu echter verspreid over allerlei verschillende opgravingsrapporten. Daarom wil gemeente Heiloo een onderzoeksagenda, waarin een overzicht wordt gegeven van de huidige kennis, de kennislacunes en de vragen die nog te stellen zijn bij toekomstig onderzoek.

Samenwerking voor een actueel en strategisch archeologiebeleid

NMF is regioarcheoloog voor de gemeente Heiloo, en stelt samen met enkele lokale experts de onderzoeksagenda op. De onderzoeksagenda zal de basis vormen voor een actualisatie van het archeologiebeleid. De kenniswinst die alle onderzoeken oplevert, zorgt er namelijk ook voor dat beleid kan worden aangepast. Het geeft inzicht in de locaties waar we zorgvuldiger om moeten gaan met ons ondergrondse erfgoed, en waar we de regels kunnen verruimen.

A.palencirkel maalwater heiloo foto Peter saal
Andere voorbeeldprojecten
 • Workshop Archeologische Monumentenzorg voor de gemeente Heemskerk

  NMF Erfgoedadvies verzorgde een workshop archeologische monumentenzorg voor medewerkers van gemeente Heemskerk

 • Archeologiebrochure voor de gemeente Dijk en Waard

  NMF Erfgoedadvies werkte mee aan een archeologiebrochure voor de gemeente Dijk en Waard.

 • Quickscan energietransitie

  NMF Erfgoedadvies heeft een eerste archeologische inventarisatie gemaakt voor de RES-zoekgebieden in Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH-gemeenten)

 • Archeologieglossy Schatrijk

  Stichting NMF maakt de archeoglossy's SCHATRIJK