Onderzoeksagenda voor de gemeente Heiloo

Projecten | 30 november 2022 | 11:21

Gemeente Heiloo is al jaren actief met haar erfgoedbeleid bezig. De archeologische onderzoeken die binnen de gemeente zijn uitgevoerd, hebben veel kenniswinst opgeleverd. Deze informatie staat nu echter verspreid over allerlei verschillende opgravingsrapporten. Daarom wil gemeente Heiloo een onderzoeksagenda, waarin een overzicht wordt gegeven van de huidige kennis, de kennislacunes en de vragen die nog te stellen zijn bij toekomstig onderzoek.

Samenwerking voor een actueel en strategisch archeologiebeleid

NMF is regioarcheoloog voor de gemeente Heiloo, en stelt samen met enkele lokale experts de onderzoeksagenda op. De onderzoeksagenda zal de basis vormen voor een actualisatie van het archeologiebeleid. De kenniswinst die alle onderzoeken oplevert, zorgt er namelijk ook voor dat beleid kan worden aangepast. Het geeft inzicht in de locaties waar we zorgvuldiger om moeten gaan met ons ondergrondse erfgoed, en waar we de regels kunnen verruimen.

Beeld door: Peter Saal
Andere voorbeeldprojecten
 • Inventarisatie WO II resten Bloemendaal

  NMF Erfgoedadvies inventariseert ‘zachte’ resten uit de tweede wereldoorlog in de duinen bij Bloemendaal.

 • Archeologieartikelen voor Veenhuizen

  NMF Erfgoedadvies publiceerde artikelen over de archeologie van Veenhuizen.

 • Rapport opgravingen hoogoventerrein

  NMF Erfgoedadvies werkt mee aan een integraal rapport over de opgravingen op het Hoogoventerrein in Velsen en Beverwijk.

 • Verwachtingen- en beleidskaart Gooise Meren

  NMF Erfgoedadvies maakte voor gemeente Gooise Meren een verwachtingen- en beleidskaart archeologie.