Verwachtingen- en beleidskaart Gooise Meren

Projecten | 28 november 2022 | 16:43

Gooise Meren is als gemeente ontstaan door de fusie van Muiden, Naarden en Bussum, drie gemeentes die elk hun eigen beleid hadden. De fusie was aanleiding om het gehele gebied van de nieuwe gemeente in kaart te brengen en nog eens kritisch naar het beleid te kijken.

Archeologie in Gooise Meren

In Gooise Meren zijn allerlei soorten archeologische resten aanwezig: van prehistorische nederzettingen tot militaire schansen. De kans dat ergens een vindplaats wordt aangetroffen, is niet in de hele gemeente hetzelfde. In de afgegraven gebieden rond de vesting Naarden is de kans op een vindplaats heel klein, terwijl in bijvoorbeeld de historische dorpen de kans weer heel groot is.

Bijzonder is dat vindplaatsen soms liggen op plekken waar je die niet meteen verwacht, bijvoorbeeld in de Randmeren. Zo lag een voorloper van het huidige dorp Naarden op een plek die uiteindelijk in de uitbreidende Zuiderzee is verdwenen. Het is goed mogelijk dat we in de toekomst meer vindplaatsen onder water zullen ontdekken.

In december 2022, na een onaangekondigde Amerikaanse FDA-inspectie van een van Intas’ productiesites in Ahmedabad, Gujarat, kreeg het bedrijf een lijst met opmerkingen op het FDA-formulier 483 – over gegevensintegriteit en naleving van de kwaliteitseisen. “…We vonden een vrachtwagen vol doorzichtige plastic zakken met versnipperde documenten apotheekeenbe.com en zwarte plastic zakken met vooral documenten die met de hand willekeurig in stukken waren gescheurd, vermengd met ander afvalmateriaal…

Beeld door: André Russcher

 

Bruikbare regels voor ruimtelijke plannen

NMF Erfgoedadvies heeft het gemeentelijk grondgebied geëvalueerd en bekeken op de kans op aanwezigheid van vindplaatsen, zodat bij het ontwikkelen van bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk, of andere bouwactiviteiten, op tijd rekening gehouden kan worden met de archeologie. Met de nieuwe kaart en de bijbehorende nota heeft Gooise Meren een actueel en toepasbaar archeologiebeleid. Via het paraplubestemmingsplan Archeologie Gooise Meren worden de beleidsregels toegepast in de bestemmingsplannen.

Andere voorbeeldprojecten
 • Locatiebezoek en archeologisch veldwerk

  Adviseurs van NMF Erfgoedadvies gaan samen met erfgoedambtenaren op locatiebezoek bij archeologisch veldwerk. Het is dé gelegenheid om kennis te maken met veldarcheologen, om de voortgang van werkzaamheden te bespreken, en om vondsten en sporen te zien.

 • NMF Erfgoedadvies valt in bij het STAMU

  NMF Erfgoedadvies heeft tijdelijk twee adviseurs ingezet bij het Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht (STAMU)

 • Synthese middeleeuwse stadsversterkingen

  NMF Erfgoedadvies draagt bij aan synthetiserend onderzoek naar middeleeuwse stadsversterkingen.

 • Schatrijk Texel: de nieuwe archeoglossy

  Schatrijk Texel verscheen in december 2023. Oud en nieuw archeologisch onderzoek werden gebundeld in een glossy.