Verwachtingen- en beleidskaart Gooise Meren

Projecten | 28 november 2022 | 16:43

Gooise Meren is als gemeente ontstaan door de fusie van Muiden, Naarden en Bussum, drie gemeentes die elk hun eigen beleid hadden. De fusie was aanleiding om het gehele gebied van de nieuwe gemeente in kaart te brengen en nog eens kritisch naar het beleid te kijken.

Archeologie in Gooise Meren

In Gooise Meren zijn allerlei soorten archeologische resten aanwezig: van prehistorische nederzettingen tot militaire schansen. De kans dat ergens een vindplaats wordt aangetroffen, is niet in de hele gemeente hetzelfde. In de afgegraven gebieden rond de vesting Naarden is de kans op een vindplaats heel klein, terwijl in bijvoorbeeld de historische dorpen de kans weer heel groot is.

Bijzonder is dat vindplaatsen soms liggen op plekken waar je die niet meteen verwacht, bijvoorbeeld in de Randmeren. Zo lag een voorloper van het huidige dorp Naarden op een plek die uiteindelijk in de uitbreidende Zuiderzee is verdwenen. Het is goed mogelijk dat we in de toekomst meer vindplaatsen onder water zullen ontdekken.

Beeld door: André Russcher

 

Bruikbare regels voor ruimtelijke plannen

NMF Erfgoedadvies heeft het gemeentelijk grondgebied geëvalueerd en bekeken op de kans op aanwezigheid van vindplaatsen, zodat bij het ontwikkelen van bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk, of andere bouwactiviteiten, op tijd rekening gehouden kan worden met de archeologie. Met de nieuwe kaart en de bijbehorende nota heeft Gooise Meren een actueel en toepasbaar archeologiebeleid. Via het paraplubestemmingsplan Archeologie Gooise Meren worden de beleidsregels toegepast in de bestemmingsplannen.

Andere voorbeeldprojecten
 • Inventarisatie WO II resten Bloemendaal

  NMF Erfgoedadvies inventariseert ‘zachte’ resten uit de tweede wereldoorlog in de duinen bij Bloemendaal.

 • Onderzoeksagenda voor de gemeente Heiloo

  NMF Erfgoedadvies werkt aan een onderzoeksagenda voor de gemeente Heiloo.

 • Archeologieartikelen voor Veenhuizen

  NMF Erfgoedadvies publiceerde artikelen over de archeologie van Veenhuizen.

 • Rapport opgravingen hoogoventerrein

  NMF Erfgoedadvies werkt mee aan een integraal rapport over de opgravingen op het Hoogoventerrein in Velsen en Beverwijk.