Advisering

Advisering

Beleidsnota’s

2022-08-15T14:59:28+02:00

De archeologische beleidsnota is het uitgangspunt voor de omgang met erfgoed in de gemeente. Daarin staat hoe een gemeente erfgoed beschermt en benut.

Beleidsnota’s2022-08-15T14:59:28+02:00

Synthetiserend onderzoek

2022-08-09T18:32:32+02:00

Is er veel onderzoek gedaan in de gemeente maar lijkt de kenniswinst klein? Wij kunnen voor u de resultaten in een groter verband plaatsen zodat er toegevoegde waarde ontstaat voor het gemeentelijk beleid (en/of de wetenschap).

Synthetiserend onderzoek2022-08-09T18:32:32+02:00

Richtlijnen en leidraden

2022-08-11T14:52:57+02:00

Is een bouwplan archeologievriendelijk? Levert een opgraving toegevoegde waarde? Archeologie is altijd maatwerk, maar wij kunnen voor u een afwegingskader opstellen om u te helpen bij het nemen en onderbouwen van beslissingen.

Richtlijnen en leidraden2022-08-11T14:52:57+02:00

Toetsing bestemmingsplannen

2022-08-15T15:04:37+02:00

Staat in het bestemmingsplan de juiste informatie en passen de regels bij uw wensen op het gebied van archeologie? Wij hebben de kennis en ervaring om teksten voor bestemmingsplannen te leveren of te toetsen.

Toetsing bestemmingsplannen2022-08-15T15:04:37+02:00

Toetsing archeologische rapporten

2022-08-09T18:33:42+02:00

Een archeologisch rapport is een belangrijke schakel in vergunningprocedures. Wij toetsen voor u of de rapporten compleet en logisch zijn en voldoen aan de KNA (Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie). Wij adviseren u over de te nemen vervolgstappen bij de vergunningprocedure.

Toetsing archeologische rapporten2022-08-09T18:33:42+02:00

Directievoering

2022-08-09T18:34:03+02:00

Bij grotere projecten zorgen wij voor continuïteit, communicatie en overzicht. Met oog voor de belangen van alle betrokken partijen houden we toezicht op het proces en gaan voor de beste resultaten.

Directievoering2022-08-09T18:34:03+02:00

Regioarcheoloog

2022-08-09T18:34:17+02:00

Archeologie is voor veel gemeenten een belangrijk thema en ze hebben hierin ook een wettelijke taak. Vaak zijn gemeenten echter te klein om alle expertise zelf in huis te hebben. NMF Erfgoedadvies levert de oplossing: een ervaren archeoloog op bestelling.

Regioarcheoloog2022-08-09T18:34:17+02:00

ABOUT US

Vestibulum nec velit ante. Praesent dignissim interdum est, in lacinia elit pretium nec. Aliquam erat volutpat. Fusce laoreet mi leo. Vestibulum nec velit ante. Praesent dignissim interdum est, in lacinia elit pretium nec. Aliquam erat volutpat. Fusce laoreet mi leo.

Recent Works

Ga naar de bovenkant