Inhoudelijke ondersteuning gemeenten

Inhoudelijke ondersteuning gemeenten

Programma van Eisen

2022-08-19T11:38:49+02:00

Voor gravend archeologisch onderzoek is een PvE nodig. Hiermee wordt bepaald hoe en wat er opgegraven wordt. Wij schrijven PVE’s die passen bij de vragen uit de gemeente en maatschappij.

Programma van Eisen2022-08-19T11:38:49+02:00

Beleidsnota’s

2022-08-15T14:59:28+02:00

De archeologische beleidsnota is het uitgangspunt voor de omgang met erfgoed in de gemeente. Daarin staat hoe een gemeente erfgoed beschermt en benut.

Beleidsnota’s2022-08-15T14:59:28+02:00

Archeologische Waardenkaarten

2022-08-09T18:30:36+02:00

Wilt u inzicht in de cultuurhistorische rijkdom van de gemeente, of wilt u in kaart brengen waar welke regels moeten gelden voor archeologie in het bestemmings- of omgevingsplan? Dan zijn onze waardenkaarten een aantrekkelijk instrument.

Archeologische Waardenkaarten2022-08-09T18:30:36+02:00

Synthetiserend onderzoek

2022-08-09T18:32:32+02:00

Is er veel onderzoek gedaan in de gemeente maar lijkt de kenniswinst klein? Wij kunnen voor u de resultaten in een groter verband plaatsen zodat er toegevoegde waarde ontstaat voor het gemeentelijk beleid (en/of de wetenschap).

Synthetiserend onderzoek2022-08-09T18:32:32+02:00

Richtlijnen en leidraden

2022-08-11T14:52:57+02:00

Is een bouwplan archeologievriendelijk? Levert een opgraving toegevoegde waarde? Archeologie is altijd maatwerk, maar wij kunnen voor u een afwegingskader opstellen om u te helpen bij het nemen en onderbouwen van beslissingen.

Richtlijnen en leidraden2022-08-11T14:52:57+02:00

ABOUT US

Vestibulum nec velit ante. Praesent dignissim interdum est, in lacinia elit pretium nec. Aliquam erat volutpat. Fusce laoreet mi leo. Vestibulum nec velit ante. Praesent dignissim interdum est, in lacinia elit pretium nec. Aliquam erat volutpat. Fusce laoreet mi leo.

Recent Works

Ga naar de bovenkant