Synthese middeleeuwse stadsversterkingen

Projecten | 9 april 2024 | 12:38

Onlangs is een nieuw ‘Oogst voor Malta’ synthetiserend onderzoek naar middeleeuwse stadsversterkingen gestart. Het onderzoeksteam is samengesteld uit onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam, Saxion Hogeschool en NMF Erfgoedadvies. Namens NMF Erfgoedadvies maakt archeoloog Annika Blonk-van den Bercken deel uit van het onderzoeksteam.

Archeologisch onderzoek voor nieuwe kennis in de gemeente

Met het drieluik archeologische verwachting, onderzoeksagenda en gemeentelijk archeologisch beleid wordt de archeologische monumentenzorg (grotendeels) geborgd in de gemeente. De onderzoeksagenda biedt houvast bij het opstellen van een Programma van Eisen, dat verplicht is bij gravend archeologisch onderzoek. Maar hoe stel je in zo’n agenda de juiste vragen?

Van synthese naar nieuwe onderzoeksvragen

Rapporten van recent uitgevoerd onderzoek naar archeologische resten zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel: zij bieden de laatste stand van kennis. Door synthese van nieuwe gegevens uit dergelijk archeologisch onderzoek worden onderzoeksvragen beantwoord en nieuwe vragen geformuleerd. Het doel is om aan de hand van actuele onderzoeksvragen archeologisch onderzoek uit te voeren.

Op landelijk niveau wordt dergelijk wetenschappelijk synthetiserend onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed (RCE) in het programma ‘Oogst voor Malta’. In deze syntheses worden vragen op onderzoeksvragen uit de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie beantwoord en aanbevelingen gedaan voor nieuwe onderzoeksvragen. Vanuit dit programma zijn al verschillende syntheses verschenen. Het onderhavige Oogst voor Maltaproject is gericht op het bijeenbrengen van gegevens en kennis over de middeleeuwse stadsversterkingen.

Beeld door: A.J. van der Wal, RCE D-05127
Andere voorbeeldprojecten
 • Locatiebezoek en archeologisch veldwerk

  Adviseurs van NMF Erfgoedadvies gaan samen met erfgoedambtenaren op locatiebezoek bij archeologisch veldwerk. Het is dé gelegenheid om kennis te maken met veldarcheologen, om de voortgang van werkzaamheden te bespreken, en om vondsten en sporen te zien.

 • NMF Erfgoedadvies valt in bij het STAMU

  NMF Erfgoedadvies heeft tijdelijk twee adviseurs ingezet bij het Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht (STAMU)

 • Schatrijk Texel: de nieuwe archeoglossy

  Schatrijk Texel verscheen in december 2023. Oud en nieuw archeologisch onderzoek werden gebundeld in een glossy.

 • Workshop Archeologische Monumentenzorg voor de gemeente Heemskerk

  NMF Erfgoedadvies verzorgde een workshop archeologische monumentenzorg voor medewerkers van gemeente Heemskerk.