Workshop Archeologische Monumentenzorg voor de gemeente Heemskerk

Projecten | 8 juni 2023 | 09:34

De gemeente is verantwoordelijk voor een goede omgang met archeologisch erfgoed. Maar hoe doe je dat? En wat is eigenlijk een goede omgang? Om die vragen te beantwoorden heeft NMF Erfgoedadvies een workshop Archeologische Monumentenzorg (AMZ) gegeven bij de gemeente Heemskerk.

Praktijkgerichte workshop

Als eerste gaf onze adviseur een algemeen overzicht van de wet- en regelgeving en van de specifieke archeologische perioden en vondsten die je in Heemskerk kunt verwachten. Daarna ging hij in op de praktijk. Vanwege de vele stappen, mogelijkheden en maatwerkoplossingen is het AMZ-proces al lastig voor een archeologisch adviseur, laat staan voor een vergunningverlener of projectleider binnen het ruimtelijk domein. In de dagelijkse gemeentelijke praktijk rijzen er vele vragen, bijvoorbeeld: Wanneer dien je nu eigenlijk het AMZ-proces op te starten? Waar moet het in de bestemmingsplannen gevraagde ‘archeologisch rapport’ aan voldoen? En is het überhaupt één archeologisch rapport of kunnen er meerdere nodig zijn? Hoe ga je om met bodemverstoring door verschillende funderingstechnieken en de aanleg van kabels en leidingen? Tijdens de cursus was er de ruimte om deze vragen en specifieke casussen uit Heemskerk te behandelen, waardoor er naast aandachtspunten en valkuilen ook oplossingen werden ontdekt door de cursisten.

Beeld door: Unseen Studios via Unsplash

Workshop voor brede doelgroep binnen de gemeente

De vele praktijkvragen die NMF Erfgoedadvies krijgt, gaven een goed inzicht in de kennisbehoefte van gemeenten. Dit heeft geleid tot een workshop Archeologische Monumentenzorg die gericht is op een breed scala aan gemeentemedewerkers; vergunningverleners die aanvragen omgevingsvergunning behandelen, bestemmingsplanmakers, projectleiders Ruimtelijke Ordening en toezichthouders. De cursus kan aangepast worden aan specifieke wensen vanuit de gemeente, of aan specifieke casussen.

Meer informatie: info@nmferfgoedadvies.nl

 

 

Andere voorbeeldprojecten
 • Locatiebezoek en archeologisch veldwerk

  Adviseurs van NMF Erfgoedadvies gaan samen met erfgoedambtenaren op locatiebezoek bij archeologisch veldwerk. Het is dé gelegenheid om kennis te maken met veldarcheologen, om de voortgang van werkzaamheden te bespreken, en om vondsten en sporen te zien.

 • NMF Erfgoedadvies valt in bij het STAMU

  NMF Erfgoedadvies heeft tijdelijk twee adviseurs ingezet bij het Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht (STAMU)

 • Synthese middeleeuwse stadsversterkingen

  NMF Erfgoedadvies draagt bij aan synthetiserend onderzoek naar middeleeuwse stadsversterkingen.

 • Schatrijk Texel: de nieuwe archeoglossy

  Schatrijk Texel verscheen in december 2023. Oud en nieuw archeologisch onderzoek werden gebundeld in een glossy.